top of page

Magazyn KOLORY!

Zadanie zrealizowane w ramach zaliczenia przedmiotu Łamanie Publikacji 2, które polegało na stworzeniu wylosowanego na początku semestru miesięcznika.  

bottom of page